You Are Here: Home - 1 , ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Πρόταση από το Δήμο για χρηματοδότηση κατασκευής σχολείων

Πρόταση χρηματοδότησης για την κατασκευή νέας πτέρυγας στο σχολικό συγκρότημα του 4ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης (οδός Δελφών 150), κατέθεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013.
Το έργο που αφορά στην επέκταση του σχολικού συγκροτήματος του 4ου Δημοτικού Σχολείου, αναμένεται να επιλύσει το έντονο πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της περιοχής, συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ. Η σχετική μελέτη για το νέο κτίριο που έχει κατατεθεί από την Αντιδημαρχία Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, προβλέπει την κατασκευή επιπλέον τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας, χώρους υγιεινής μαθητών και ΑΜΕΑ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και γραφείο καθηγητών.
Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά –το τελευταίο διάστημα- παρέμβαση της Αντιδημαρχίας Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων, για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της σχολικής στέγης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Η Αντιδημαρχία έχει καταθέσει ήδη προς έγκριση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, στον άξονα των υποδομών Εκπαίδευσης, το έργο αποκατάστασης της επανάχρησης του εγκαταλειμμένου διατηρητέου κτιρίου που είναι γνωστό ως παράρτημα του Α’ Γυμνασίου Αρρένων στην οδό Β. Όλγας. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ και εφόσον εγκριθεί θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ, χωρίς να επιβαρύνεται στο ελάχιστο ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
«Υλοποιούμε τον προγραμματισμό της Αντιδημαρχίας για την κατασκευή σχολικών μονάδων με χρηματοδότηση από κοινοτικά προγράμματα. Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε την διπλοβάρδια, στην οποία δυστυχώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατέχει θέση πρωταθλητή πανελλαδικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους να ταλαιπωρούνται χρόνια τώρα», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Κουράκης
Να σημειωθεί ότι το έργο για την επέκταση του σχολικού συγκροτήματος του 4ου Δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την μελέτη της Αντιδημαρχίας, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί:
-Στη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού αιθουσών για τη λειτουργία του, προκειμένου το σχολείο να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα και την κατηγορία του (8θέσιο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο).
-Στην αναδιάταξη και ενίσχυση των χώρων υγιεινής, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα επίπεδα του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αύλειου χώρου.
-Στην ικανοποίηση των προδιαγραφών προσπελασιμότητας ΑΜΕΑ σε όλα τα επίπεδα οριζόντια και κατακόρυφα και τους χώρους του σχολείου, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Κατά τον σχεδιασμό λήφθηκε υπ’ όψιν το απαιτούμενο κτιριολογικό πρόγραμμα για ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας (ΟΣΚ). Διαμορφώθηκαν επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, δύο είσοδοι, η μία προς τον αύλειο χώρο σε άμεση γειτνίαση με την είσοδο του υπάρχοντος κτίσματος και η άλλη προς την οδό Δελφών η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα λειτουργίας της ανεξάρτητα της λειτουργίας του σχολείου. Παράλληλα οι αίθουσες διδασκαλίας τοποθετήθηκαν στον όροφο με νότιο προσανατολισμό, εξασφαλίζοντας καλό φωτισμό και αερισμό.
thessnews.gr - Designed by SimplexDesign