You Are Here: Home - 1 , ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Μειώσεις στα δημοτικά τέλη αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο

ΜΠΑΡΑΖ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία σήμερα Δευτέρα 21 Νοεμβρίου από το Δημοτικό Συμβούλιο, μειώσεις στις βασικές κατηγορίες Δημοτικών Τελών και μηδενική αύξηση στις υπόλοιπες. Αυτό εισηγήθηκε η Αντιδημαρχία Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Οικονομικής Ανάπτυξης και στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2012, με βασικό κριτήριο τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων σημαντικές μειώσεις των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για πρώτη φορά στην Ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιπλέον μείωση των τελών για τους «μετρόπληκτους» επιχειρηματίες, μείωση στα Τέλη και Δικαιώματα των Κοιμητηρίων και μηδενική αύξηση των τελών στάθμευσης αυτοκινήτων.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε κατά την εισήγηση του ο Αντιδήμαρχος Χασδάϊ Καπόν, η Δημοτική Αρχή αποφασίζοντας με κοινωνικό κριτήριο και λαμβάνοντας υπόψη την εντεινόμενη ύφεση, κατά την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας-φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2012, προχώρησε σε ποσοστό μείωσης 7,5%.
Επίσης αποφασίστηκε ότι για τα ισόγεια καταστήματα που βρίσκονται στις οδούς που πλήττονται από τις εργασίες του ΜΕΤΡΟ, το ποσοστό της έκπτωσης για το έτος 2012 αυξάνεται από 50% σε 75%. Η έκπτωση θα παρέχεται μόνο για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, στα συγκεκριμένα σημεία των οδών και θα δίνεται έπειτα από αυτοψία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου από τους ενδιαφερόμενους για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Στο ίδιο πλαίσιο «παγώνουν» και παραμένουν ως έχουν και οι συντελεστές του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δηλαδή 0,36 €/τ.μ. για τους στεγασμένους χώρους και 0,18 €/τ.μ. για τους μη στεγασμένους χώρους και για τη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας παραμένει ο συντελεστής 0,15 €/τ.μ.
Ο παράγοντας της οικονομικής κατάστασης ελήφθη υπόψη επίσης και στο ζήτημα των Τελών και Δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων που μειώνονται κατά 10 % σε σχέση με το 2011.
Αναλυτικά:
- Καταργείται για καθαρά πρακτικούς και λειτουργικούς λόγους, το τέλος άδειας δόμησης τάφου τριετούς ταφής και ενσωματώνεται στο δικαίωμα ταφής.
-Μειώνεται δραστικά το Τέλος χρήσης κιβωτίου οστών που καταβάλλεται εφάπαξ, επειδή το ποσό αυξήθηκε υπερβολικά, λόγω αλλεπάλληλων αυξήσεων στα τέλη των προηγουμένων ετών, σε σχέση με το σημερινό κόστος αγοράς.
-Καταργείται η υποχρέωση των ιδιωτών μαρμαράδων για κατάθεση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ποσού 200,00 ευρώ, που κατατίθεται με την έναρξη εργασιών κατασκευής οικογενειακών τάφων και επιστρέφεται μετά την περαίωση, για πρακτικούς λόγους.
Επίσης με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενέκρινε σχετική πρόταση του Χασδάϊ Καπόν «πάγωσε» για το 2012 η αύξηση της τιμής των τελών στάθμευσης αυτοκινήτων. Αποφασίστηκε ότι θα είναι μηδενική και θα αντιστοιχεί στη τιμή του ωριαίου τέλους στάθμευσης σε ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1,70).
«Ο Προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από πνεύμα περισυλλογής και οικονομικού νοικοκυρέματος, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου μας» τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων Χασδάι Καπόν, συμπληρώνοντας ότι κατά την κατάρτιση του φετινού Προϋπολογισμού ελήφθη υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης με τη μειωμένη ροή εσόδων που παρατηρείται.

Συνοπτικά οι συντελεστές περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Μείωση ποσοστού περίπου 7,5%


Α/Α


Συντελεστές
έτους 2 0 1 1
Συντελεστές
έτους 2 0 1 2

 


1.
Κατοικίες Α’ ζώνης
2,92
2,70
2.
Κατοικίες Β’ ζώνης
2,46
2,26
3.
Κατοικίες Γ’ ζώνης
2,18
2,02
4.
Κατοικίες Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας
1,78
1,78
5.
Επαγγελματικοί χώροι Α’ ζώνης
6,40
5,92
6.
Επαγγελματικοί χώροι Β’ ζώνης
3,91
3,62
7.
Επαγγελματικοί χώροι Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας
4,22
3,62
8.
Βιοτεχνίες, εστιατόρια κ.λπ. Α’ ζώνης
6,91
6,39
9.
Βιοτεχνίες, εστιατόρια κ.λπ. Β’ ζώνης
4,22
3,90
10.
Ι.Ναοί, φιλανθρωπικά σωματεία, σύλλογοι
0,40
0,40
11.
Πανεπιστήμια
2,09
2,09Στη Δ.Ε.Η. θα δοθούν οι εξής συντελεστές:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.25/75, τίθεται ανατρεπτική προθεσμία λήψης της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τον μήνα Οκτώβριο και κοινοποίηση της απόφασης αυτής προς τη Δ.Ε.Η. με τους νέους συντελεστές μέχρι τέλους του μηνός Νοεμβρίου.

Α) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ:
 Ο συντελεστής 2,02 €/τ.μ. για τις κατοικίες, φιλανθρωπικά-νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (πλην των ιδιωτικών κλινικών).
 Ο συντελεστής 1,78 €/τ.μ. για κατοικίες της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας.
 Ο συντελεστής 5,92 €/τ.μ. για τους χώρους άλλης χρήσης.
 Ο συντελεστής 4,22 €/τ.μ. για τους επαγγελματικούς χώρους της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας.

Β) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ:
 Ο συντελεστής 0,36 €/τ.μ. για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 Ο συντελεστής 0,15 €/τ.μ. για τη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.thessnews.gr - Designed by SimplexDesign